Privatlivspolitik

 

1. FORMÅL MED POLITIK
1.1. Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan hummel Cenozoic ApS og DBU A/S (”vi”, ”os”, ”hummel”/ ”DBU”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og ­så vidt muligt hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos hummel og DBU, når du besøger vores websted og bestiller produkter fra vores online forretning. I denne forbindelse vil vi handle som dataansvarlig. Der vil være et fælles dataansvar mellem hummel og DBU, fordi disse to parter i fællesskab behandler personoplysninger fra webstedet. Du kan rette henvendelse til os vedrørende behandlingen af dine persondata via kontaktinformationer, som du finder nedenfor.

 

2. DEN ANSVARSHAVENDE FOR DINE PERSONDATA
Den ansvarshavende for behandlingen af dine persondata:

hummel Cenozoic ApS
CVR-no. 43317032
C/O hummel A/S
Balticagade 20
DK-8000 Aarhus C
Du kan kontakte os på:
Tlf.: +45 88 70 49 50
E-mail: onlinesupportDK@hummel.dk

DBU A/S
CVR-no. 33396406
DBU Allé 1
DK-2605 Brøndby 
Du kan kontakte os på:
Tlf.: +45 43 26 22 22
E-mail: persondata@dbu.dk

 

3. BESKRIVELSE AF BEHANDLINGERNE

3.1. hummel og DBU behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål, og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, samarbejdspartner, leverandør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medier, samt hvis du skriver dig op til vores nyhedsbreve. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere til hummel eller DBU’s legitime formål i den daglige drift eller i anonymiseret form.

3.1.1. Cookies og hjemmeside
I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysningerne som vi indsamler ved hjælp af cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, dit operativsystem, din interaktion med reklamer og de sider du besøger. Du giver samtykke til cookies efter cookiereglerne, men den videre behandling af dine oplysninger sker til vores legitime interesser ifølge GDPR art. 6(1)(f).
På vores hjemmeside har vi desuden pixels fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du vælger at klikke på pixel ikonerne og bliver ledt hen på DBU’s side på det sociale medie. Vi anvender pixels fra Facebook, Instagram og YouTube. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Læs mere herom nedenfor i punktet 2.1.2 Sociale medier.
Du har mulighed for at kontakte os via vores e-mailadresse onlinesupportDK@hummel.dk eller ringe på +45 88 70 49 50, hvis det er hummel, du gerne vil kontakte, og DBU@DBU.dk eller +45 43 26 22 22, hvis det er DBU, du gerne vil kontakte Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger til vores legitime interesse i at kunne svare dig ifølge GDPR art. 6(1)(f). De oplysninger som vi behandler, er navn, e-mail samt oplysninger om hvad din henvendelse drejer sig om (ordre, produkt & lager, presse og medier mv.). Vi fraråder at skrive om følsomme personoplysninger via mail, medmindre det er relevant for henvendelsen.
Disse oplysninger slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

 

3.1.2. Sociale medier
Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook, Instagram og YouTube til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder, samt fremme vores markedsføringstiltag. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi undgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn, e-mail og andre oplysninger indhentet via cookies fra det sociale medie samt evt. oplysninger om dit køb, hvis det fremgår af konteksten.
Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR artikel 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.
Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

  • Facebook og Instagrams behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her og her.
  • YouTubes (Googles) behandling af dine personoplysninger her.

Oplysningerne behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læser mere om offentlige områder her.

 

3.1.3. Markedsføring
Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve om tøj, sko, tasker, accessories, sportsartikler, information om selskabet hummel Cenozoic ApS eller hummels aktiviteter eller DBU samt nyheder om nye kollektioner, tilbud, udsalg, konkurrencer og andet markedsføringstiltag fra selvsamme. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.
Vi udsender markedsføring til dig både pr. e-mail og via sociale medier (Instagram, Facebook, Twitter samt Tik Tok og Pinterest). Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det ovenstående.

Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt kun oplysninger om dit navn, e-mail og købshistorik.
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket hertil i de nyhedsbreve, du modtager fra enten hummel eller DBU samt ved at sende en mail til onlinesupportDK@hummel.dk eller ringe på +45 88 70 49 50, hvis det er hummel, du gerne vil kontakte, og DBU@DBU.dk eller +45 43 26 22 22, hvis det er DBU, du gerne vil kontakte.
Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

 

3.1.4. Kundeforhold 
Erhvervskunder
I forbindelse med salg af produkter til erhvervskunder, behandler hummel Cenozoic ApS, hummel A/S eller andre dele af koncernen oplysninger om erhvervskunders kontaktpersoner for at kunne sine legitime interesser i den daglige drift (GDPR art. 6(1)(f)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, firmanavn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger.
Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.

Privatkunder
hummel og DBU behandler personoplysninger om private kunder, når du er kunde hos os via vores E-shop. Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med salg af vores produkter for at kunne indgå og opfylde en aftale (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger. Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.
I nogle tilfælde kan vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. oplysninger om tidligere køb og demografiske oplysninger som f.eks. dit køn, fødselsdato og adresse til brug for profilering, således vi kan gøre vores markedsføring så relevant som muligt for dig. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere, end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger – du giver os – ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få vurderet, om der kan gives indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet. Læs mere om dine rettigheder i afsnit 4 nedenfor.

 

3.1.5. Leverandører og samarbejdspartnere
Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger. 
Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

 

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke eller vi har en berettiget og legitim interesse i videregivelsen.
 

4.2. Vi kan dele dine data med vores partnere og andre tilknyttede virksomheder, herunder MarkOn A/S samt vores logistik partnere, der leverer dine varer til dit hjem. MarkOn A/S sørger for, at de ordrer, som du bestiller hos os, bliver pakket og sendt afsted til dig. 

4.3. Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

4.4. Nogle af vores databehandlere, og de sociale medier vi har fælles dataansvar med, er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag, bl.a. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardbestemmelser, der regulerer overførslen af personoplysninger uden for EU/EØS.

 

5. DINE RETTIGHEDER

5.1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 5.2. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

5.3. Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at sende en mail til onlinesupportDK@hummel.dk eller ringe på +45 88 70 49 50, hvis det er hummel, du gerne vil kontakte, og DBU@DBU.dk eller +45 43 26 22 22, hvis det er DBU, du gerne vil kontakte.

5.4. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

 

6. DATAANSVARLIGE OG KONTAKTOPLYSNINGER
Den virksomhed, som er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Der er et fælles dataansvar mellem: 

hummel Cenozoic ApS
CVR.nr: 43317032
Balticagade 20, 8000 Aarhus C
Danmark
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på onlinesupportDK@hummel.dk  eller på telefon +45 88 70 49 50

og

DBU A/S
CVR-no. 33396406
DBU Allé 1
DK-2605 Brøndby 
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på persondata@dbu.dk eller på telefon +45 43 26 22 22

 

7. ÆNDRINGER

7.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.
 

7.2. Denne privatlivspolitik er senest ændret den 29.08.2023

 

SHOP MENU

FRI FRAGT VED KØB OVER 400,-
OFFICIEL DBU MERCHANDISE
LEVERING INDENFOR 2-5 HVERDAGE